dimecres, 26 de novembre del 2014

Continuant amb la part pràctica i preparant l'exposició de Salamanca

Durant aquesta segonsa sessió de part pràctica, s'han desenvolupat les idees sorgides durant la sessió anterior i indicades en el document d'IDEES GENERALS.

Es tracta de realitzar els preparatius per treballar durant els dies de vacances de Nadal i tenir gran part d'aquesta feta per després de festes.Exemple d'idees teòriques i experimentals d'un dels estudis, amb el seguiment per comentaris per a cada part.

D'altra banda, el Víctor i la Irene estan preparant l'exposició (Power Point) que han de fer per Salamanca, d'aquí dues setmanes.


dimecres, 19 de novembre del 2014

Començament de la part experimental

Al llarg d'un mes, just fins les vacances de Nadal, es definiran les idees bàsiques d'aquesta part per desenvolupar-la durant els dies festius.

Aquesta consta de:

 • Procés metodològic: 1000 caràcters amb espais. Estructurat en tres apartats:
  • Descripció de les variables estudiades: aquells paràmetres mesruables de l'estudi (magnituds), amb una breu descripció, classificades en independents/dependents i quantitatives/qualitatives, i amb la unitat de mesura (quantitatives).
  • Materials: llistat dels materials utilitzats durant el desenvolupament de l'estudi.
  • Metodologia: procediment dels diferents estudis a realitzat. Acompanyat d'imatges.
 • Resultats: 1000 caràcters amb espais. Estructurats de la mateixa manera que la metodologia. Acompanyats amb imatges.
 • Conclusions: 1000 caràcters amb espais. Són les valoracions finals dels estudis realitzats, on es rebutjen o es validen les hipòtesis inicials.
 • Agraïments: 1000 caràcters amb espais. De les persones i/o institucions que han col·laborat al llarg de l'estudi.


Com sempre, es farà el seguiment en línia amb l'aplicació Drive i s'indicaran els comentaris corresponents.

diumenge, 16 de novembre del 2014

Participació a l'Encuentro de Jóvenes Investigadores - Salamanca

Un treball del Club de Ciències ha estat seleccionat per participar a l'Encuentro de Jóvenes Investigadores que tindrà lloc del 5 al 8 del proper mes de desembre a Salamanca.

El Projecte VST, presentat aquest any per la Irene i el Víctor, amb els estudis que van fer durant el curs passat, ha estat de nou seleccionat en aquest certamen.

Aquest consisteix en la presentació del treball en forma de ponència, a més de la seva publicació en el llibre d'actes (amb ISBN), davant d'un públic universitari.

Podeu veure el seu informe clicant sobre l'enllaç:
 • PROYECTO VST II: EVOLUCIÓN Y MEJORA DE UN SISTEMA QUE FACILITA CRUZAR UNA CALLE Y INVENCIÓN DE UN OBJETO PARA LA DETECCIÓN DE PRODUCTOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES VISUALES. Autoria: IRENE GONZÁLEZ i VÍCTOR TUXANS - INFORME
Moltes felicitats per la selecció i ara toca preparar la presentació oral dels mateixos.


dimecres, 12 de novembre del 2014

Perfilant la part teòrica i començar a pensar en la part experimental

Els diferents grups han continuat amb la realització de l'informe.

Se'ls ha comentat que tenien temps de fer la part teòrica, INTRODUCCIÓ I HIPÒTESIS fins la propera setmana, i que a partir d'aquesta, es començaria a dissenyar la part experimental.


dimecres, 5 de novembre del 2014

Desenvolupament de la part teòrica de l'informe

Una vegada explicats els primers punts de l'informe, els grups de treball s'han posat en marxa en el seu desenvolupament.

Com s'ha comentat, el primer objectiu és el desenvolupament de la idea mitjançant la realització d'un petit INFORME de 4 pàgines amb els següents apartats:

 • Encapçalament: amb:
  • Títol: PRINCIPAL (curt i relacionat amb el tema) i SECUNDARI (explicatiu i fent referència a la part experimental).
  • Autoria: noms i cognoms dels autors/res.
  • Curs acadèmic
  • Tutor/a: nom i cognoms del tutor/a.
  • Centre: nom i direcció postal del centre.
 • Introducció: 1000 caràcters amb espais. Amb la següent estructuració:
  • Preguntes inicials: per presentar el tema i donar peu al debat i posterior lectura del treball per part del lector/a.
  • Motivació: explicar breument el per què del fet d'haver seleccionat aquest tema i no un altre.
  • Estat de la qüestió: valorar la bibliografia consultada, tot ressaltant què continguts han estat comuns de trobar-se i quins no, punt d'inici en el desenvolupament posterior de la recerca.
  • Objectius: què és el que es pretén. Comencen amb un verb d'acció, en infinitiu.
 • Hipòtesis: 1000 caràcters amb espais. Són les idees, en forma d'afirmació, que es creu en relació amb els objectius marcats, però que s'han de demostrar (validar o rebujtar) posteriorment al desenvolupament de la recerca.
 • Procés metodològic: 1000 caràcters amb espais. Estructurat en tres apartats:
  • Descripció de les variables estudiades: aquells paràmetres mesruables de l'estudi (magnituds), amb una breu descripció, classificades en independents/dependents i quantitatives/qualitatives, i amb la unitat de mesura (quantitatives).
  • Materials: llistat dels materials utilitzats durant el desenvolupament de l'estudi.
  • Metodologia: procediment dels diferents estudis a realitzat. Acompanyat d'imatges.
 • Resultats: 1000 caràcters amb espais. Estructurats de la mateixa manera que la metodologia. Acompanyats amb imatges.
 • Conclusions: 1000 caràcters amb espais. Són les valoracions finals dels estudis realitzats, on es rebutjen o es validen les hipòtesis inicials.
 • Agraïments: 1000 caràcters amb espais. De les persones i/o institucions que han col·laborat al llarg de l'estudi.
 • Bibliografia: 1000 caràcters amb espais.  llistat de les fonts bibliogràfiques utilitzades. Estructurades en Publicacions escrites (llibres, revistes...), publicacions electròniques (pdf's) i webs. S'ha d'acompanyar amb la data o dates de consulta.
 • Annex: altres elements d'interès. Normalment solen ser taules, gràfics imatges o semblants.

Per facilitar la seva feina se'ls ha repartit un model d'informe fet durant el curs passat.