dimecres, 31 d’octubre del 2012

Primer mes de vida del Club

El Club de Ciència ja ha complert un mes de vida!

Avui s'ha fet la quarta sessió del Club. Els diferents treballs van prenent forma, cada grup al seu retme, però alguns ja presenten el títol i part de la introducció feta.

La sessió ha consistit en ensenyar, en la seva primera mitja hora, com es realitza la Introducció d'un informe de recerca. S'han definit les 5 parts principals:

  • Presentació del tema: he recomanat que comenci per una sèrie de preguntes, donat que així al lector se li fa pensar i reflexionar sobre el tema que es presentarà tot just d'esprés d'aquestes.
  • Marc teòric: com a complement al tema presentat, aquest es desenvolupa mitjançant l'aportació de les fonts bibliogràfiques corresponents (es posaran en l'apartat de Bibliografia).
  • Justificació del tema: El propòsit és explicar, breument, per què es vol fer aquest tema i quines han estat les motivacions pel seu desenvolupament. Es complementa amb les trobades bibliogràfiques prèvies.
  • Objectius: és a dir, què es vol aconsiguir. Els he comentat que facin quatre ja que considero que seran suficients.
  • Hipòtesis: conjunt d'afirmacions que es consideren possibles per part dels autors/res del projecte i que han de demostrar si són o no falses durant el procés de recerca.
Posteriomrent, durant l'hora restant, han seguit treballant en grups als ordinadors amb l'objectiu de desenvolupar aquesta part de l'informe.

Paral·lelament, com he fet en la resta de sessions, he agafat als membres de cada un dels grups i hem comentat breument idees i/o dubtes que hagin sortit de cara al desenvolupament de la part experimental.

dimecres, 24 d’octubre del 2012

Primera definició dels treballs i idees per al nom del Club

Nova jornada de recerca al Club de Ciència.

Avui he comentat, com a prèvia al treball en grup, la importància de la continuïtat en el treball a l'hora de realitzar una recerca i no esperar a darrera hora; és a dir, una bona planificació. És per això que s'ha dissenyat un calendari propi.

Posteriorment, els alumnes s'han posat a treballar als ordinadors. He repartit un model de resum i d'informe de dos dels treballs presentats a l'edició passada de l'Exporecerca, concretament el dels cabells i el del cinema, perquè tinguin una idea de com es fa un projecte de tipus científic i un altre de tipus més socal.

A mesura que s'anava treballant, he fet el seguiment personalitzat de cada un dels projectes que s'està realitzant. Molts d'ells ja tenen més o menys fixat el títol, i alguns ja han començat a treballar la introducció. De totes maneres, un dels punts que he treballat ha estat la definició de la part experimental perquè aquesta ja es pugui començar durant el mes de novembre.

D'altra banda, s'ha deixat el nom del Club per a la setmana vinent. Hi ha cinc propostes sobre la taula que es votaran a partir d'un formulari compartit.

En conseqüència, el seguiment amb les eines de Google Docs ja ha començat. Bona feina i bona recerca!!

dimecres, 17 d’octubre del 2012

Primeres organitzacions en els projectes

Avui hem tingut la tercera sessió del Club de Ciència. Després d'una introduccón del què faríem, cada grup s'ha posat a treballar al ordinadors.

Pel que respecta al contingut de la sessió, hem parlat bàsicament de l'organització de cada treball a partir de l'aplicació Google Docs, posteriorment, de la definició progressiva del projecte, tant en la seva bessant teòrica com en l'experimental. Hem comentat com s'ha de fer un títol i quines són les seves característiques, i hem llegit un exemple d'introducció.

A la carpeta de cada projecte s'afegiran 2 documents més, un sobre com es fa el resum i un altre, amb les parts d'un informe. Cada element tindrà les seves explicacions amb els comentaris corresponents. També es posarà una carpeta amb documents d'interès per fer aquest informe.

S'espera que pel mes de novembre es comencin els primers moviments experimentals. Bona feina i fins la setmana vinent!!


dimecres, 10 d’octubre del 2012

Funcionament del Club

Avui ha tingut lloc la segona sessió de l'activitat extraescolar "Club de Ciència" que té lloc a l'IES Argentona i promoguda per l'AMPA del centre.

Després d'explicar el cintingut d'aquesta sessió, vaig proposar als alumnes la possibilitat de fer un bloc i un grup de periodisme per fer el seguiment de les activitats que es vagin fent al llarg del curs. També vam muntar el sistema de seguiment a distància utilitzant les eines TIC que ens dona Google (Docs, Drive, Gmail...) i vam definir els grups de treball. A partir d'aquí van sortir les primeres idees de projectes de recerca que abasten àrees com la genètica, la salut, la contaminació o l'astronomia.

dimecres, 3 d’octubre del 2012

Una nova activitat extraescolar a l'IES Argentona

Avui he començat l'activitat extraescolar anomenada "Club de Ciència" i proposada per l'AMPA de l'IES Argentona, amb el propòsit de potenciar la recerca en aquest centre. Ha estat una sorpresa positiva ja que s'han presentat un total de 15 alumnes de 1r a 3r de l'ESO.

Espero que evolucioni positivament i tingui continuïtat, amb l'objectiu de presentar algun treball a l'Exporecerca Jove, a més d'ensenyar a fer recerca.

Molts ànims a tothom!!!