divendres, 21 de desembre del 2012

dimecres, 19 de desembre del 2012

Primera reunió de mares i pares del Club

Avui s'ha fet la primera reunió trimestralamb els pares de l'alumnat que participa en el Club de Ciències. A les 19 h es va fer la convocatòria. Posteriorment, cap a les 19:10 h va començar. Com a representant de l'AMPA IES Argentona va assistir la Teresa Ruiz.

Els objectius principals de la mateixa van ser:
 • Valorar l'activitat durant el seu primer trimestre de vida, tant per part dels propis pares com de l'alumnat que pogués venir.
 • Presentar els ideals generals del Club de Ciència i les propostes de participació en diferents esdeveniments científics com a mètode d'ensenyament.
 • Presentar el blocweb del Club, així com les propostes de logotips i, d'aquests, el guanyador i que es posarà en blocweb.
Pel que respecta al primer objectiu, la valoració va ser molt positiva per part de tothom i es va donar suport a l'activitat.

Es van comentar alguns dels idearis del Club i la justificació del per què es fa al centre. Es poden resumir en els següents:
 • Potenciar la recerca entre l'alumnat del centre com a procés i sistema d'aprenentatge complementari al que es fa en el currículum ordinari.
 • Valorar el treball, en forma de projectes, que es fa en el club amb la presentació a diferents esdeveniments associats a la recerca.
 • En aquest sentit, i també asssociat al primer punt, donar un punt de qualitat en el procés formatiu pel fet de fer recerca.
 • Potenciar el treball col·laboratiu. Encara que les recerques es puguin fer individuals, el treball en grup permet una millor organització i millora de la qualitat de les mateixes.
 • Fer partíceps als/a les components del Club en el procés de construcció i desenvolupament del mateix, així com dels seus idearis.
 Finalment, es va mostrar el bloc que serveix també com a diari del Club i que està obert a la participació, com s'ha comentat abans, dels seus components. També es va mostrar el logo més votat entre tots ells, en una final força ajustada de 8 a 7 i un nul, en relació amb el segon.El guanyador i que apareixerà en l'encapçalament del blocweb és, en conseqüència, el següent:
Algunes de les característiques identificatives del logotip són les següents:
 • El rombe quadrat representa el perfil de l'escut d'Argentona, localitat on està situat el Club.
 • La lletra sigma de l'esquerra, encara que s'ha de llegir com la primera lletra del nom del Club, "EUREKA", fa una referència a les Ciències Exactes, com les Matemàtiques.
 • L'arroba, referència a la darrera lletra del nom del Club, vol simbolitzar les noves tecnologies, un dels punts en el desenvolupament del Club.
 • Les lletres centrals, amb una certa aparença modernista, vol crear una associació a l'Art i les Humanitats, elements que estan oberts al Club, encara que s'anomeni "... de Ciències".
 • Les imatges interiors volen, finalment, representar tot allò relacionat amb les Ciències clàssiques com la Biologia, la Geologia o la Física i Química, amb el centre el planeta Terra, nexe d'unió de tot el que representa l'ésser humà.
 • En darrer lloc, se situa en la part superior els termes "Club de Ciències" en lletres blanques amb un fons negre, mentre que al vèrtex inferior el nom de la localitat, Argentona.

La sessió es va donar per finalitzada a les 20:05 h del dia d'avui.

Valoració del trimestre i avançament del treball

Ja arribem al final de l'any!!

La darrera sessió de l'any s'ha dividit en dues grans parts: per una banda, s'ha fet una valoració de l'activitat i la votació de les diferents propostes del logotip del Club. Posteriorment, com sempre, s'ha fet la reunió personaitzada per a cada grup de treball.

La valoració s'ha centrat en la importància de la feina ben feta i de la continuïtat que aquesta ha de tenir durant les festes de Nadal. D'altra banda, es vol fomentar la participació més activa dels components del Club en la realització del blocweb. Finalment, la votació del logotip va ser molt ajustada i finalment es va presentar oficialment a la reunió de pares que va tenir lloc a les 19 h.

Pel que respecta a la reunió indiviualitzada, els continguts tractats van ser els següents:
 • Cor: s'ha continuat amb el desenvolupament de la part experimental amb l'aclariment d'alguns dubtes que es tenien sobre alguns dels conceptes que apareixen en els diferents experiments. D'altra banda, s'ha finalitzat l'entrada de dades per a la part que tracta la influència de la gravetat planetària en la circulació i la pressió sanguínia.
 • Dermatologia: s'ha continuat amb el bloc i s'ha portat més material per a la realització dels experiments (portaobjectes i plaques de Petri).
 • Celíacs: s'ha fet un excel per comparar la composició bioquímica i nutricional de diferents aliments amb i sense gluten. S'està esperant la resposta del dr. Herrero al darrer correu electrònic enviat i també de l'arribada del quit per analitzar el gluten en els aliments. S'ha posat en la xarxa una valoració dirigida a persones celíaques sobre el seu modus vivendi tenint aquesta malaltia.
 • Ceguera: s'ha organitzat el bloc perquè sigui més eficient en la seva lectura i s'ha fet l'experiència de sentits i de coordinació amb una pilota amb un picarol. S'han començat a passar les dades obtingudes en un excel.
 • Acústica: s'ha continuat amb la part experimental i, concretament, amb la pèrdua progressiva de freqüència d'un soroll amb la distància.
 • Astronomia: s'ha continuat amb el desenvolupament del projecte, passant la informació a l'informe.
Totes aquestes novetats s'estan passant als blocs dels projectes i a la realització de l'informe corresponent.

diumenge, 16 de desembre del 2012

Nou correu i proposta de logotip pel Club

El Club de Ciències ja comença a tenir un perfil propi a la xarxa!!

Avui s'ha creat el nou correu personalitzat del Club de Ciències "Eureka" - Argentona, dintre de Gmail. Per qualsevol contacte amb el Club us podeu dirigir a la direcció: cceurekaargentona@gmail.com

D'altra banda, una vegada fixat el nom del Club, ara toca treballar en el logotip. S'ha fet diverses propostes amb una mateixa base en quan al disseny. Una vegada decidit, aquest formarà part del bloc.

dimecres, 12 de desembre del 2012

Ja tenim nom!!!

Definició del nom del Club de Ciència!

Enprimer lloc, s'ha definit el nom final del Club de Ciència. S'ha determinat, després de l'empat entre les propostes de la setmana passada, que aquest sigui:


Club de Ciència "EUREKA" - Argentona

Posteriorment, cada grup s'ha posat a treballar i s'ha fet el seguiment personalitzat, amb els següents continguts:
 • Cor: s'ha fet un gir una mica més mèdic al treball. Es faran diferents proves sobre "pacients" voluntaris de diferents edats sobrte la determinació de diferents paràmetres que permeten conèixer la salut coronària, com són la potència cardíaca (PC) o l'índex cardíac (IC). També es farà una modelització de la pressió sanguínia i cerebral que podria tenir una persona en diferents planetes del Sistema Solar tenint en compte l'efecte de la gravetat. Finalment, es determinarà l'Índex Braç/Turmell (IBT) com un indicador de l'existència de possibles malalties coronàries perifèriques (varius...).
 • Dermatologia: avui s'ha treballat principalment el bloc.
 • Celíacs: s'ha portat una mostra de gluten pur de blat i s'ha fet el seu anàlisi organolèptic. D'altra banda, també s'ha comentat la possibilitat d'adquirir un test d'anàlisi de gluten i s'està esperant pressupost de la despesa que originaria.
 • Ceguera: s'ha seguit amb el muntatge de la maqueta de l'ull. També s'ha comentat la possibilitat de complementar els diferents experiments de "Cec per un dia" amb la realització d'una prova que barreja l'anàlisi de la importància de la vista a l'ésser humà amb els reflexos, basant-se en l'esport del futbol per a cecs.
 • Acústica: s'han passat les dades obtingudes en l'experiment de la capacitat de molèstia que pot ocasionar un soroll segons la seva potència i la distància en què s'escolta.
 • Astronomia: s'ha muntat la vareta vertical que permetrà mesurar les diferents altures d'on cauran les boles que representen els meteorits sobre la superfície preparada la setmana passada.
La darrera sessió de l'any, que tindrà lloc la propera setmana, es podrà allargar fins les 19 h, moment en que tindrà lloc la sessió de valoració amb els pares i la representació de l'AMPA.

dimecres, 5 de desembre del 2012

Activitat del dia i votacions del nom del Club

Continua el desenvolupament de la part experimental en alguns dels treballs:

Durant els primers 20 minuts de la sessió d'avui, s'han presentat els resultats de la votació per donar nom al Club de Ciència. Hi ha hagut un empat entre les dues primeres propostes, amb la qual cosa s'ha proposat una alternativa i que se sabrà després d'una darrera votació per determinar el seu nom final.

Posteriorment, cada grup es va posar a treballar en els seus projectes i, paral·lelament, es va fer la tradicional sessió de seguiment personalitzat de cada un. Els continguts tractats van ser els següents:

 • Cor: els experiments incialment preparats no van sortir i es proposa reorganitzar el treball per millorar-lo i augmentar en la seva qualitat.
 • Dermatologia: S'ha muntat el segon sistema de seguiment de bombetes de 15W per veure els resultats a l'hora de posar els productes dermatològics. S'ha començat a fer alguna fotografia. S'ha comentat que el treball ha arribat a una persona professional en l'àmbit de la dermatologia, interessant-se pel treball.
 • Celíacs: s'han fet diferents correus electrònics de contacte amb el Dr. Herrero. També s'ha començat a treballar en l'estudi de les característiques organolèptiques d'alguns dels aliments que es volen estudiar. Es recomana seguir el contacte amb el Dr. Herrero de cara a demanar opinions i millorar el treball.
 • Ceguera: segueixen amb la construcció del model d'ull. A més, han seguit amb la la realització de les diferents proves de l'apartat "Cec per un dia". Es fixa la realització de l'invent per a les properes festes de Nadal.
 • Acústica: han estat treballant sobre l'experiment de la possible molèstia d'un so depenent de la seva freqüència i de la distància. Aquest s'ha enregistrat a la rotonda de l'entrada del poble i s'ha experimentat en el passadís del centre donat que es minimitzava el soroll ambiental.
 • Astronomia: s'ha muntat la capsa que permetrà modelitzar la caiguda dels meteorits. S'ha anat a buscar una vareta de fusta per posar les distàncies de caiguda vertical. S'ha mostrat la idea de l'experiment.
De cara a la propera setmana se sabrà el nom definitiu del Club de Ciència. D'altra banda, també s'ha demanat de fer el bloc a mode de Quadern de Bitàcora i de possible ampliació del treball. Els primers resultats de la seva construcció es podran veure la propera sessió.