divendres, 21 de desembre del 2012

dimecres, 19 de desembre del 2012

Primera reunió de mares i pares del Club

Avui s'ha fet la primera reunió trimestralamb els pares de l'alumnat que participa en el Club de Ciències. A les 19 h es va fer la convocatòria. Posteriorment, cap a les 19:10 h va començar. Com a representant de l'AMPA IES Argentona va assistir la Teresa Ruiz.

Els objectius principals de la mateixa van ser:
 • Valorar l'activitat durant el seu primer trimestre de vida, tant per part dels propis pares com de l'alumnat que pogués venir.
 • Presentar els ideals generals del Club de Ciència i les propostes de participació en diferents esdeveniments científics com a mètode d'ensenyament.
 • Presentar el blocweb del Club, així com les propostes de logotips i, d'aquests, el guanyador i que es posarà en blocweb.
Pel que respecta al primer objectiu, la valoració va ser molt positiva per part de tothom i es va donar suport a l'activitat.

Es van comentar alguns dels idearis del Club i la justificació del per què es fa al centre. Es poden resumir en els següents:
 • Potenciar la recerca entre l'alumnat del centre com a procés i sistema d'aprenentatge complementari al que es fa en el currículum ordinari.
 • Valorar el treball, en forma de projectes, que es fa en el club amb la presentació a diferents esdeveniments associats a la recerca.
 • En aquest sentit, i també asssociat al primer punt, donar un punt de qualitat en el procés formatiu pel fet de fer recerca.
 • Potenciar el treball col·laboratiu. Encara que les recerques es puguin fer individuals, el treball en grup permet una millor organització i millora de la qualitat de les mateixes.
 • Fer partíceps als/a les components del Club en el procés de construcció i desenvolupament del mateix, així com dels seus idearis.
 Finalment, es va mostrar el bloc que serveix també com a diari del Club i que està obert a la participació, com s'ha comentat abans, dels seus components. També es va mostrar el logo més votat entre tots ells, en una final força ajustada de 8 a 7 i un nul, en relació amb el segon.El guanyador i que apareixerà en l'encapçalament del blocweb és, en conseqüència, el següent:
Algunes de les característiques identificatives del logotip són les següents:
 • El rombe quadrat representa el perfil de l'escut d'Argentona, localitat on està situat el Club.
 • La lletra sigma de l'esquerra, encara que s'ha de llegir com la primera lletra del nom del Club, "EUREKA", fa una referència a les Ciències Exactes, com les Matemàtiques.
 • L'arroba, referència a la darrera lletra del nom del Club, vol simbolitzar les noves tecnologies, un dels punts en el desenvolupament del Club.
 • Les lletres centrals, amb una certa aparença modernista, vol crear una associació a l'Art i les Humanitats, elements que estan oberts al Club, encara que s'anomeni "... de Ciències".
 • Les imatges interiors volen, finalment, representar tot allò relacionat amb les Ciències clàssiques com la Biologia, la Geologia o la Física i Química, amb el centre el planeta Terra, nexe d'unió de tot el que representa l'ésser humà.
 • En darrer lloc, se situa en la part superior els termes "Club de Ciències" en lletres blanques amb un fons negre, mentre que al vèrtex inferior el nom de la localitat, Argentona.

La sessió es va donar per finalitzada a les 20:05 h del dia d'avui.

Valoració del trimestre i avançament del treball

Ja arribem al final de l'any!!

La darrera sessió de l'any s'ha dividit en dues grans parts: per una banda, s'ha fet una valoració de l'activitat i la votació de les diferents propostes del logotip del Club. Posteriorment, com sempre, s'ha fet la reunió personaitzada per a cada grup de treball.

La valoració s'ha centrat en la importància de la feina ben feta i de la continuïtat que aquesta ha de tenir durant les festes de Nadal. D'altra banda, es vol fomentar la participació més activa dels components del Club en la realització del blocweb. Finalment, la votació del logotip va ser molt ajustada i finalment es va presentar oficialment a la reunió de pares que va tenir lloc a les 19 h.

Pel que respecta a la reunió indiviualitzada, els continguts tractats van ser els següents:
 • Cor: s'ha continuat amb el desenvolupament de la part experimental amb l'aclariment d'alguns dubtes que es tenien sobre alguns dels conceptes que apareixen en els diferents experiments. D'altra banda, s'ha finalitzat l'entrada de dades per a la part que tracta la influència de la gravetat planetària en la circulació i la pressió sanguínia.
 • Dermatologia: s'ha continuat amb el bloc i s'ha portat més material per a la realització dels experiments (portaobjectes i plaques de Petri).
 • Celíacs: s'ha fet un excel per comparar la composició bioquímica i nutricional de diferents aliments amb i sense gluten. S'està esperant la resposta del dr. Herrero al darrer correu electrònic enviat i també de l'arribada del quit per analitzar el gluten en els aliments. S'ha posat en la xarxa una valoració dirigida a persones celíaques sobre el seu modus vivendi tenint aquesta malaltia.
 • Ceguera: s'ha organitzat el bloc perquè sigui més eficient en la seva lectura i s'ha fet l'experiència de sentits i de coordinació amb una pilota amb un picarol. S'han començat a passar les dades obtingudes en un excel.
 • Acústica: s'ha continuat amb la part experimental i, concretament, amb la pèrdua progressiva de freqüència d'un soroll amb la distància.
 • Astronomia: s'ha continuat amb el desenvolupament del projecte, passant la informació a l'informe.
Totes aquestes novetats s'estan passant als blocs dels projectes i a la realització de l'informe corresponent.

diumenge, 16 de desembre del 2012

Nou correu i proposta de logotip pel Club

El Club de Ciències ja comença a tenir un perfil propi a la xarxa!!

Avui s'ha creat el nou correu personalitzat del Club de Ciències "Eureka" - Argentona, dintre de Gmail. Per qualsevol contacte amb el Club us podeu dirigir a la direcció: cceurekaargentona@gmail.com

D'altra banda, una vegada fixat el nom del Club, ara toca treballar en el logotip. S'ha fet diverses propostes amb una mateixa base en quan al disseny. Una vegada decidit, aquest formarà part del bloc.

dimecres, 12 de desembre del 2012

Ja tenim nom!!!

Definició del nom del Club de Ciència!

Enprimer lloc, s'ha definit el nom final del Club de Ciència. S'ha determinat, després de l'empat entre les propostes de la setmana passada, que aquest sigui:


Club de Ciència "EUREKA" - Argentona

Posteriorment, cada grup s'ha posat a treballar i s'ha fet el seguiment personalitzat, amb els següents continguts:
 • Cor: s'ha fet un gir una mica més mèdic al treball. Es faran diferents proves sobre "pacients" voluntaris de diferents edats sobrte la determinació de diferents paràmetres que permeten conèixer la salut coronària, com són la potència cardíaca (PC) o l'índex cardíac (IC). També es farà una modelització de la pressió sanguínia i cerebral que podria tenir una persona en diferents planetes del Sistema Solar tenint en compte l'efecte de la gravetat. Finalment, es determinarà l'Índex Braç/Turmell (IBT) com un indicador de l'existència de possibles malalties coronàries perifèriques (varius...).
 • Dermatologia: avui s'ha treballat principalment el bloc.
 • Celíacs: s'ha portat una mostra de gluten pur de blat i s'ha fet el seu anàlisi organolèptic. D'altra banda, també s'ha comentat la possibilitat d'adquirir un test d'anàlisi de gluten i s'està esperant pressupost de la despesa que originaria.
 • Ceguera: s'ha seguit amb el muntatge de la maqueta de l'ull. També s'ha comentat la possibilitat de complementar els diferents experiments de "Cec per un dia" amb la realització d'una prova que barreja l'anàlisi de la importància de la vista a l'ésser humà amb els reflexos, basant-se en l'esport del futbol per a cecs.
 • Acústica: s'han passat les dades obtingudes en l'experiment de la capacitat de molèstia que pot ocasionar un soroll segons la seva potència i la distància en què s'escolta.
 • Astronomia: s'ha muntat la vareta vertical que permetrà mesurar les diferents altures d'on cauran les boles que representen els meteorits sobre la superfície preparada la setmana passada.
La darrera sessió de l'any, que tindrà lloc la propera setmana, es podrà allargar fins les 19 h, moment en que tindrà lloc la sessió de valoració amb els pares i la representació de l'AMPA.

dimecres, 5 de desembre del 2012

Activitat del dia i votacions del nom del Club

Continua el desenvolupament de la part experimental en alguns dels treballs:

Durant els primers 20 minuts de la sessió d'avui, s'han presentat els resultats de la votació per donar nom al Club de Ciència. Hi ha hagut un empat entre les dues primeres propostes, amb la qual cosa s'ha proposat una alternativa i que se sabrà després d'una darrera votació per determinar el seu nom final.

Posteriorment, cada grup es va posar a treballar en els seus projectes i, paral·lelament, es va fer la tradicional sessió de seguiment personalitzat de cada un. Els continguts tractats van ser els següents:

 • Cor: els experiments incialment preparats no van sortir i es proposa reorganitzar el treball per millorar-lo i augmentar en la seva qualitat.
 • Dermatologia: S'ha muntat el segon sistema de seguiment de bombetes de 15W per veure els resultats a l'hora de posar els productes dermatològics. S'ha començat a fer alguna fotografia. S'ha comentat que el treball ha arribat a una persona professional en l'àmbit de la dermatologia, interessant-se pel treball.
 • Celíacs: s'han fet diferents correus electrònics de contacte amb el Dr. Herrero. També s'ha començat a treballar en l'estudi de les característiques organolèptiques d'alguns dels aliments que es volen estudiar. Es recomana seguir el contacte amb el Dr. Herrero de cara a demanar opinions i millorar el treball.
 • Ceguera: segueixen amb la construcció del model d'ull. A més, han seguit amb la la realització de les diferents proves de l'apartat "Cec per un dia". Es fixa la realització de l'invent per a les properes festes de Nadal.
 • Acústica: han estat treballant sobre l'experiment de la possible molèstia d'un so depenent de la seva freqüència i de la distància. Aquest s'ha enregistrat a la rotonda de l'entrada del poble i s'ha experimentat en el passadís del centre donat que es minimitzava el soroll ambiental.
 • Astronomia: s'ha muntat la capsa que permetrà modelitzar la caiguda dels meteorits. S'ha anat a buscar una vareta de fusta per posar les distàncies de caiguda vertical. S'ha mostrat la idea de l'experiment.
De cara a la propera setmana se sabrà el nom definitiu del Club de Ciència. D'altra banda, també s'ha demanat de fer el bloc a mode de Quadern de Bitàcora i de possible ampliació del treball. Els primers resultats de la seva construcció es podran veure la propera sessió.

dimecres, 28 de novembre del 2012

A punt per entrar en la part pràctica!!

A punt per entrar de ple en la part pràctica!

Des de principi de la sessió, cada grup s'ha posat en el seu espai vital (ordinardors, laboratoris, biblioteca...) per seguir amb la seva feina. Noves idees i aclariments s'han fet respecte de la sessió anterior en alguns dels grups. Han estat els següents:

 • Cor: es van probar els diferents experiments programats. Com no van sortir molt bé, s'han de millorar i buscar alternatives.
 • Dermatologia: s'ha posat en marxa l'experiment amb leds, però també es veurà quins efectes hi ha sobre els productes amb bombetas colorejades.
 • Celíacs: s'ha instal·lat un programari per visualitzar les substàncies amb un petit microscopi. També s'ha començat a estudiar els processos d'electroforesis que s'utilitzaran per a la identificació d'aliments amb gluten i sense. Per aclarir dubtes, es posarà en contancte amb el dr. Herrero de l'ICIM.
 • Ceguera: han començat a fer alguns dels experiments més personals i ja han realitzat alguna imatge. S'ha quedat que durant les vacances de Nadal es posaria en marxa la construcció del sistema d'atenció per a persones amb discapacitats visuals que es té previst.
 • Acústica: han començat a fer la capsa que servirà per fer l'estudi de distàncies i contaminació acústica. S'ha entregat una cinta mètrica llarga per facilitar les distàncies a treballar en aquest projecte.
 • Astronomia: han continuat amb la introducció i s'ha parlat de la necessitat de tenir feta la capsa per fer el model de caiguda. També s'ha entregat una cinta mètrica per determinar les diferents alçàries de caiguda.
 S'ha indicat que la introducció hauria d'estar feta per a la propera setmana per centrar-se, ja definitivament, en la part experimental.

Finalment, s'ha votat el nom del Club de Ciència i els resultats se sabran properament.


dimecres, 21 de novembre del 2012

Els treballs van evolucionant...

Els diferents treballs van avançant i es prepara la part experimental dels mateixos.

Com a la sessió anterior, després d'una breu presentació per animar a seguir fent recerca i indicar que la introducció havia d'estar totalment acabada a finals d'aquest més per començar la part expermental pròpiament dita el mes de desembre, cada grup es va posar a treballar. Paral·lelament, vaig fer el seguiment personalitzat. Els continguts parlats per a cada grup van ser les següents:

 • Cor: no es va fer cap reunió perquè no van poder venir.
 • Dermatologia: s'ha finalitzat amb la introducció i s'ha avançat en aspectes previs a la part experimental.
 • Celíacs: la Nàdia ha rebut resposta del Dr. Herrero que es mirarà els continguts realitzats fins al moment i donarà properament una valoració. D'altra banda, ja van començar amb la part expeirmental, amb la realització de diversios experiments previs sobre les característiques dels dos tipus d'aliments, amb i sense gluten. D'altra banda, també van rebre els materials necessaris per fer les electroforesis per identificar la presència o no del gluten.
 • Ceguera: continuen preparant els difeents experiments a realitzar. D'altra banda, van rebre un material del Centre de Regulació Genòmica (CRG) sobre l'estudi dels sentits amb l'objectiu de millorar aquesta part experimental.
 • Acústica: es va continuar amb la introducció ja que la setmana passada no van poder assistir-hi. També es va de finir la part experimental amb tot l'estudi de contaminació acústica.
 • Astronomia: la introducció està pràcticament finalitzada. Vam quedar que pel dia 5 de desembre tinguessin la capsa per fer els simulacres de caigues de meteorits feta, amb els objectes que han utilitzat com a "meteorits" i dels quals han calculat la seva massa, volum i densitat.
 Es pretén que alguns grups ja vagin als diferents laboratoris de cara a la propera sessió.


dimecres, 14 de novembre del 2012

Definició de la part experimental

Els projectes del Club de Ciència ja comencen a tenir cos!

Avui dimecres la recerca va continuar al Club, encara que per les característiques especials del dia alguns alumnes no van venir.

Avui el que es va tractar és de començar a definir la part experimental de cada un dels projectes. Practicament, la introducció ja esta finalitzada en quasi tots els treballs. El resultat de la reunió personalitzada va ser el següent:

 • Cor: la Judith i la Joana van portar materials d'alguns dels experiments projectats i vam definir un altre experiment relacionat amb el funcionament del cor, amb la possibilitat de modelitzar la quantitat mitjana de sang que surt d'un cor com a conseqüència d'un batec.
 • Dermatologia: la Júlia ha mostrat la capsa on es farà tot l'estudi dels efectes que produeixen les diferents radiacions sobre alguns dels productes que es posen sobre la pell. També ha mostrat tota la part elèctrica ja muntada i ha enviat alguna imatge dels materials utilitzats.
 • Celíacs: el grup s'ha posat en contacte amb el Dr. Herrero, un especialista en celiaquia de l'IMIM, de l'Hospital del Mar a Barcelona. Han escrit un correu electrònic amb les propostes del treball i les idees que ja tenen treballades perquè faci una ullada i pugui assessorar en el desenvolupament del projecte. També s'ha demanat una reunió.
 • Ceguera: vam treballar en un dels punts importants del treball, el sistema per avisar a persones amb visibilitat reduïda o nul·la en passar un semàfor o un carrer. Les idees treballades poden ser molt interessants i es tracta aquests dies de veure si es poden posar en pràctica.
 • Acústica: no s'ha fet res ja que el grup no va assistir-hi.
 • Astronomia: s'ha seguit en el desenvolupament de la introducció i s'ha mirat els resultats obtinguts fins ara en el càcul de la densitat dels objectes que actuaran com a "meteorits" en la simuació experimental.
La idea per a la propera sessió és anar als laboratoris i començar a treballar en la part experimental.

dimecres, 7 de novembre del 2012

Noves propostes pels projectes

Un nou pas en el desenvolupament de la recerca en el Club de Ciència.

Els diferents grups de treball (dels set inicials s'han quedat en sis, ja que una persona s'ha donat de baixa) han començat a treballar i completar la introducció dels projectes.

Durant aquest temps he anat fent el seguiment de cada un i explicant i acordant possibles propostes per fer la part experimental. Alguns dels aspectes han estat els següents:

 • Cor
  • Enquesta de coneixement del funcionament del cor i de possibles malalties cardiovasculars.
  • Experiments diversos sobre alguns paràmetres relacionats amb la circulació sanguínia.
  • Maqueta sobre el sistema circulatori i anàlisi de la freqüència cardíaca i la pròpia circulació sanguínia.
  • Jocs de consciènciació sobre el cor i les malalties cardiovasculars.
 • Dermatologia:
  • Estudi sociològic sobre aspectes relacionats amb la dermatologia.
  • Experiments sobre els efectes de les radiacions de llum sobre diferents susbstàncies que es posen a la pell.
 • Celiaquia:
  • Estudi sociològic sobre la celiaquia.
  • Contacte amb una persona de l'IMIM de l'Hospotal del Mar per servir de suport i assessorament al treball.
  • Experiments per a la identificació d'aliments amb gluten i diferenciar-los amb aquells que no en tenen. Ús d'un equip d'electroforesi del CRG.
 • Ceguera:
  • Funcionament de l'ull en relació amb la recepció dels colors i la visió nocturna.
  • Nou mecanisme d'avís en el carrer quan un semàfor està de color vermell per ajudar a persones amb discapacitats visuals.
  • Importància dels sentits entre persones cegues, amb hipersensibilitat i sense cap alteració sensorial.
 • Acústica:
  • Fixació dels espais a estudiar a Argentona per fer el mapa de contaminació acústica.
  • Creació d'un "itinerari del soroll" amb la utilització de l'aplicació woices.
  • Experiment d'apreciació del tipus de soroll segons la distància en què s'escolta.
 • Astronomia:
  • Ús d'objetes esfèrics per determinar la seva densitat i modelitzar-los com a meteorits.
  • Experiments sobre la producció de cràteres simulant dos superfícies de cossos celestes (Lluna i Mart).
Durant aquesta setmana s'haurà de començar a treballar l'apartat de Materials i Metodologia de cada un dels projectes. També, alguns dels grups, ja han creat el seu bloc per fer el seu seguiment i ampliar possibles informacions d'interès que no es poden posar a l'Informe per qüestió d'espai.

El proces de seguiment, fins a la propera sessió presencial, es farà mitjançant l'aplicació Drive de Google.


dimecres, 31 d’octubre del 2012

Primer mes de vida del Club

El Club de Ciència ja ha complert un mes de vida!

Avui s'ha fet la quarta sessió del Club. Els diferents treballs van prenent forma, cada grup al seu retme, però alguns ja presenten el títol i part de la introducció feta.

La sessió ha consistit en ensenyar, en la seva primera mitja hora, com es realitza la Introducció d'un informe de recerca. S'han definit les 5 parts principals:

 • Presentació del tema: he recomanat que comenci per una sèrie de preguntes, donat que així al lector se li fa pensar i reflexionar sobre el tema que es presentarà tot just d'esprés d'aquestes.
 • Marc teòric: com a complement al tema presentat, aquest es desenvolupa mitjançant l'aportació de les fonts bibliogràfiques corresponents (es posaran en l'apartat de Bibliografia).
 • Justificació del tema: El propòsit és explicar, breument, per què es vol fer aquest tema i quines han estat les motivacions pel seu desenvolupament. Es complementa amb les trobades bibliogràfiques prèvies.
 • Objectius: és a dir, què es vol aconsiguir. Els he comentat que facin quatre ja que considero que seran suficients.
 • Hipòtesis: conjunt d'afirmacions que es consideren possibles per part dels autors/res del projecte i que han de demostrar si són o no falses durant el procés de recerca.
Posteriomrent, durant l'hora restant, han seguit treballant en grups als ordinadors amb l'objectiu de desenvolupar aquesta part de l'informe.

Paral·lelament, com he fet en la resta de sessions, he agafat als membres de cada un dels grups i hem comentat breument idees i/o dubtes que hagin sortit de cara al desenvolupament de la part experimental.

dimecres, 24 d’octubre del 2012

Primera definició dels treballs i idees per al nom del Club

Nova jornada de recerca al Club de Ciència.

Avui he comentat, com a prèvia al treball en grup, la importància de la continuïtat en el treball a l'hora de realitzar una recerca i no esperar a darrera hora; és a dir, una bona planificació. És per això que s'ha dissenyat un calendari propi.

Posteriorment, els alumnes s'han posat a treballar als ordinadors. He repartit un model de resum i d'informe de dos dels treballs presentats a l'edició passada de l'Exporecerca, concretament el dels cabells i el del cinema, perquè tinguin una idea de com es fa un projecte de tipus científic i un altre de tipus més socal.

A mesura que s'anava treballant, he fet el seguiment personalitzat de cada un dels projectes que s'està realitzant. Molts d'ells ja tenen més o menys fixat el títol, i alguns ja han començat a treballar la introducció. De totes maneres, un dels punts que he treballat ha estat la definició de la part experimental perquè aquesta ja es pugui començar durant el mes de novembre.

D'altra banda, s'ha deixat el nom del Club per a la setmana vinent. Hi ha cinc propostes sobre la taula que es votaran a partir d'un formulari compartit.

En conseqüència, el seguiment amb les eines de Google Docs ja ha començat. Bona feina i bona recerca!!

dimecres, 17 d’octubre del 2012

Primeres organitzacions en els projectes

Avui hem tingut la tercera sessió del Club de Ciència. Després d'una introduccón del què faríem, cada grup s'ha posat a treballar al ordinadors.

Pel que respecta al contingut de la sessió, hem parlat bàsicament de l'organització de cada treball a partir de l'aplicació Google Docs, posteriorment, de la definició progressiva del projecte, tant en la seva bessant teòrica com en l'experimental. Hem comentat com s'ha de fer un títol i quines són les seves característiques, i hem llegit un exemple d'introducció.

A la carpeta de cada projecte s'afegiran 2 documents més, un sobre com es fa el resum i un altre, amb les parts d'un informe. Cada element tindrà les seves explicacions amb els comentaris corresponents. També es posarà una carpeta amb documents d'interès per fer aquest informe.

S'espera que pel mes de novembre es comencin els primers moviments experimentals. Bona feina i fins la setmana vinent!!


dimecres, 10 d’octubre del 2012

Funcionament del Club

Avui ha tingut lloc la segona sessió de l'activitat extraescolar "Club de Ciència" que té lloc a l'IES Argentona i promoguda per l'AMPA del centre.

Després d'explicar el cintingut d'aquesta sessió, vaig proposar als alumnes la possibilitat de fer un bloc i un grup de periodisme per fer el seguiment de les activitats que es vagin fent al llarg del curs. També vam muntar el sistema de seguiment a distància utilitzant les eines TIC que ens dona Google (Docs, Drive, Gmail...) i vam definir els grups de treball. A partir d'aquí van sortir les primeres idees de projectes de recerca que abasten àrees com la genètica, la salut, la contaminació o l'astronomia.

dimecres, 3 d’octubre del 2012

Una nova activitat extraescolar a l'IES Argentona

Avui he començat l'activitat extraescolar anomenada "Club de Ciència" i proposada per l'AMPA de l'IES Argentona, amb el propòsit de potenciar la recerca en aquest centre. Ha estat una sorpresa positiva ja que s'han presentat un total de 15 alumnes de 1r a 3r de l'ESO.

Espero que evolucioni positivament i tingui continuïtat, amb l'objectiu de presentar algun treball a l'Exporecerca Jove, a més d'ensenyar a fer recerca.

Molts ànims a tothom!!!